Τιμές - Προσφορές

Μεταφορά κατοικιδίου από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη
 • 6-7 ώρες για την παράδοση του κατοικιδίου
 • Συχνές στάσεις σε ενδιάμεσους σταθμούς για την φυσική ανάγκη του ζώου
 • Συχνός έλεγχος για την κατάσταση υγείας του κατοικιδίου
 • Συχνός έλεγχος της ποτήστρας με το νερό του κατοικιδίου
 • Ενημέρωση του ιδιοκτήτη για την κατάσταση της μεταφοράς και του ζώου
 • Ενημέρωση του παραλήπτη για την κατάσταση της μεταφοράς και του ζώου
Επικοινωνήστε μαζί μας
Μεταφορά εντός Αττικής
 • Λιγότερο από 40 χιλιόμετρα μεταφοράς από οποιοδήποτε σημείο προς οποιοδήποτε σημείο
 • Συνεχής έλεγχος της κατάστασης του κατοικιδίου σας
 • Ενημέρωση της κατάστασης της μεταφοράς καθώς και του κατοικιδίου
 • Τάισμα
 • Στάση για φυσική ανάγκη (εκτός και αν κρίνεται απαραίτητο)
Επικοινωνήστε μαζί μας
Τιμές για μεταφορές εκτός Αττικής
 • Από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη
 • Από Αθήνα προς Πελλοπόνησο
 • Από αθήνα στο εξωτερικό
 • Δυνατότητα επιλογής ομαδικού δρομολογίου
  * Επικοινωνήστε μαζί μας
Επικοινωνήστε μαζί μας
Τιμές για παράδοση ή παραλαβή κατοικιδίου σε αεροδρόμιο ή λιμάνι
 • Υπεύθυνη παράδοση του κατοικιδίου μέσα στο πλοίο σε ασφαλές χώρο έπειτα από συνεννόηση με υπεύθυνο
 • Ανάληψη ευθύνης για την σωστή παραλαβή του κατοικιδίου
 • Ενημέρωση του ιδιοκτήτη του κατοικιδίου για την παράδοση ή παραλαβή
 • Αναμονή όσο χρειαστεί για την παραλαβή του κατοικιδίου (καθυστερήσεις αεροπλάνων ή πλοίων)
Επικοινωνήστε μαζί μας
TOP